Bài viết về liệu pháp tế bào gốc trong ấn phẩm của Ủy ban Y tế Quốc gia

Bài viết về liệu pháp tế bào gốc trong ấn phẩm của Ủy ban Y tế Quốc gia

20/07/2017

Lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc đang được phát triển và ứng dụng mạnh mẽ tại Nhật Bản cũng như trên thế giới trong những năm gần đây. Vậy đâu là lý do khiến cho những nghiên cứu về tế bào gốc được quan tâm đến vậy?