Sứ mệnh

  • Đối với thị trường: ANP cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất với chi phí hợp lý.

  • Đối với cổ đông và đối tác: Thúc đẩy tinh thần hợp tác và phát triển; cam kết trở thành NGƯỜI ĐỒNG HÀNH SỐ 1 của đối tác và cổ đông; Luôn tăng giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên.

  • Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực cho các hoạt động cộng đồng.

Tầm nhìn

Với quyết tâm, nỗ lực không ngừng và tư duy sáng tạo, ANP có tầm nhìn trở thành một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trong mọi lĩnh vực hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.