Hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội để người dân có thể tiếp cận và sử dụng những sản phẩm chất lượng từ nhiều nơi trên thế giới, nơi mà ở đó hội tụ đầy đủ những điều kiện thuận lợi để sản xuất ra một sản phẩm tốt nhất. Đây cũng là một hình thức phân chia sản xuất toàn cầu, để những ai có thế mạnh làm việc gì thì nên để họ làm việc ấy, họ sẽ tạo ra những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao hơn cả.

Nhật Bản có thế mạnh trong việc sản xuất ra nhiều loại mặt hàng như ô tô, linh kiện điện tử, máy móc với độ phức tạp cao, máy in công nghiệp,… Bên cạnh đó lại là nước nhập khẩu dầu khí, thiết bị âm thanh, bảng mạch tích hợp, than đá,…

ANP với sứ mệnh đưa hàng hóa Nhật Bản tiếp cận nhiều hơn với thế giới và đổi lại, mang những sản phẩm chất lượng từ các quốc gia khác về phục vụ chính người dân Nhật Bản. Chúng tôi đã phát triển mạng lưới đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên biệt cho mảng kinh doanh xuất - nhập khẩu của công ty.

XUẤT KHẨU ANP

NHẬP KHẨU ANP

Biểu đồ thể hiện kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2016-2019:

Biểu đồ thể hiện kim ngạch nhậpkhẩu của Nhật Bản giai đoạn 2016-2019: