Với quyết tâm, nỗ lực không ngừng và tư duy sáng tạo, ANP có tầm nhìn trở thành một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trong mọi lĩnh vực hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.