• Đối với thị trường: ANP cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất với chi phí hợp lý.
  • Đối với cổ đông và đối tác: Thúc đẩy tinh thần hợp tác và phát triển; cam kết trở thành NGƯỜI ĐỒNG HÀNH SỐ 1 của đối tác và cổ đông; Luôn tăng giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên.
  • Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực cho các hoạt động cộng đồng.